Дейността на ВИТАКОНТРОЛ ЕООД се извършва в съответствие със законодателството на Република България. При извършване на услугите ние спазваме изискванията за опазване на околната среда и здравето на работещите. Използваните от нас препарати и технологии съответстват на европейските и световни стандарти.

Фирмата е сертифицирана съгласно: ISO 9001:2015 – система за управление на качеството ISO 14001:2015 – система за управление на околната среда ISO 45001:2018 - система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Контакти

гр. София 1715
жк Младост 4, бл.458
тел.: 0895 450 202 и 0889707016
e-mail: vitacontrol@abv.bg

В социалната мрежа